ISO 9001-2008

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.
Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler.
ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır.
Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktır.
Biz Pak Tarım ailesi olarak ISO 9001-2008 gerekliliklerini yerine getirmekten ve bu bilinçte sizlere hizmet vermekten gurur duymaktayız.

 
 

ISPM 15 Belgesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) Sekreterliği, üyelerinin katılımıyla 2002 yılında Roma’da, uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili yeni bir standart ( ISPM 15 International Standarts for Phytosanitary Measures 15) belirlenmiştir.

Isıl işlem

Ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işlemden geçirilmiş sayılması için ahşabın öz (çekirdek) ısının minimum 56 °C’ye ulaşması ve 30 dakika boyunca 56 °C’de bekletilmesi demektir. Bu ısı değeri ahşap ambalaj malzemesi içersindeki zararlı organizma ve böcek larvalarının öldürülebileceği değerdir. Ahşabın çekirdek ısısının  56 °C’de en az 30 dakika bekletilmesi o ahşabın zararlı mantar ve böceklerden temizlendiğini göstermektedir. ISPM 15 standarlarınında  gerektirdiği değer budur. Ahşap ambalaj malzemeleri bünyesinde barındırdığı zararlı organizmalardan ısıl işlem yapılarak arındırılmakta ve  ülkeden ülkeye bitkisel hastalıkların transferi önlenmiş olmaktadır.

SPM 15’in ülkemiz için önemi; bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemelerinin (SWPM  solid wood packaging material) Isıl işlemden geçmedikçe veya fümigasyon yapılmadıkça, diğer ülke sınırları içine giremeyecek olmasından kaynaklanmaktadır.

ISPM 15 standardına uygun palet kullanılmadığı veya ISPM 15 standardına uygun palet üretiminde ısıl işlem ya da fümigasyon için istenen koşulların tam anlamıyla sağlanmaması durumunda, sevkiyat ithalatçı ülkeler tarafından kabul edilmemekte ve hatta bazı durumlarda paletler taşıdıkları ürünler ile birlikte karantinaya alınıp imha edilmektedir.

Pak Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti Olarak ISPM 15 gerekliliklerini yerine getirdiğimizi T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığından aldığımız ISPM-15 Sertifikamız ile belgeliyoruz ve ürünlerimizde gerekli damgalama işlemi ile de bunu ürünlerimizde belirtiyoruz.

 
 

EPAL 

European Pallet Association, dünya çapında kalite güvenceli EPAL/EUR-Paletleri için tek isimdir.
Epal Europalet standartlarına uygun paletlere EPAL damgası vurulması için palet üreticilerine yetki veren ve bu yetkinin doğru kullanımını denetleyen kuruluştur.

500 milyon adedi aşan palet hacimli dünya çapındaki en büyük palet havuzu, satın alınmış olan paletlerin değişimini temel alan eşsiz bir Havuz-Çözümü sunmaktadır. Bir kez satın alınan paletler uluslararası partnerlerle sorunsuz olarak değiştirilebilir ve böylece sürekli masraflar asgariye düşürülür. Nakliyelerin verimliliği artırılır ve sonuç itibariyle çevre korunur.